menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 18/2017-2018 16.11.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I.Ostrihoň

1. ŠTK na svojich zasadnutiach dňa 8. a 15.11 prerokovala námietku Vidiná proti štartu hráča FK Kalinovo B Miroslava Ľaľíka v stretnutí Kalinovo B - Vidiná a na základe výpovedí predvolaných osôb a nedostatku relevantných dôkazov ( nevykonanie konfrontácie hráča v zmysle čl.49 SP, nedodanie videozáznamu) ju zamieta. Výsledok dosiahnutý v stretnutí ponecháva v platnosti. ŠTK upúšťa od poplatku v zmysle RS. Prípad odstupujeme DK.
2. KM schválila výsledky jesennej časti ročníka 2017/2018
3. Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2017/18 je 24 a 25.3.2018.

e-mail: stk@obfzlc.sk


Komisia mládeže – predseda Ing. Ján Havran

1. KM oznamuje, že dňa 18.11.2017 od 9:00 hod. sa uskutoční halový turnaj prípraviek U11 Novohradská kopačka v športovej hale na Fándlyho ulici. Turnaja sa zúčastnia mužstvá: MŠK Novohrad Lučenec, FTC Fiľakovo, SBTC Salgótarján, Pásztói Sk, Jednota Málinec, Iskra Hnúšťa, Baník Kalinovo, Slovan Hrnčiarske Zalužany.
2. KM schválila výsledky jesennej časti ročníka 2017/2018
Výsledky a tabuľky sú k dispozícii na www.futbalnet.sk 
e-mail: km@obfzlc.sk


Disciplinárna komisia – predseda Ing. Marcel Kubinec

D – 49 Na základe podnetu KM ObFZ LC Martin Čipčala (1371919) Mýtna „žiaci" DK podľa DP 38-1 upúšťa od uloženia DS
D – 50 Na základe podnetu KM ObFZ LC Ondrej Demanko (1003299) tréner družstva FK Mýtna žiaci 4 SN od 8.11.2017, podľa DP 53-3b za pokus o neoprávnený štart hráčov v stretnutí 4. kola 4. Ligy U-15 žiaci Družstevník Mýtna – Slovan Vidiná
D – 51 Na základe podnetu KM ObFZ LC FK Mýtna „žiaci" pokuta 75,- € podľa DP 64-1a a 64-4 za pokus o neoprávnený štart hráčov v stretnutí 4. kola 4. Ligy U-15 žiaci Družstevník Mýtna – Slovan Vidiná
D – 52 Na základe podnetu ŠTK ObFZ LC FK Kalinovo „B" pokuta 150,- € podľa DP 64-1a a 64-4 za nepredloženie videozáznamu zo stretnutia 12. kola 6. Ligy MO LC Baník Kalinovo „B" – Slovan Vidiná v stanovenom termíne .

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP .
e-mail: dk@obfzlc.sk


Správy sekretariátu

1. Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční dňa 27.11.2017 o 15:30 hod. v zasadačke ObFZ Lučenec.

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                  Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 16. 11. 2017
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk