menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 14/2017-2018 13.10.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I.Ostrihoň

1. Opakovane žiadame FK 6. ligy dospelých o zaslanie potvrdení o vykonaní lekárskych prehliadok na ObFZ. Akceptujeme aj oscanované zaslanie na e mail stk@obfzlc.sk
2.V prípade vyžiadanie videozáznamu zo stretnutia ŠTK akceptujeme jeho uloženie na youtube, prípadne úložisko s následnou informáciou o adrese linku na stk@obfzlc.sk .
3. Nariaďujeme odohrať MFS 6.ligy dospelých
Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS 11.kola FK Podrečany- FK Kalinovo B dňa 15.10:2017 o 11 00 hod.
e-mail: stk@obfzlc.sk


Komisia mládeže – predseda Ing. Ján Havran

1. KM súhlasí s dohodou oddielov na odohratie 8. kola 5. liga U15 Uhorské – Boľkovce 15.10.2017 o 11.00 hod.
2. KM ruší MFS 8. kolo 4. liga U15 Biskupice – Málinec. MFS sa odohrá v jarnej časti súťaže. Termín bude určený dodatočne.
3. KM žiada mužstvo Poltár o oficiálne stanovisko k účinkovaniu družstva prípravky v súťaži ObFZ.

Rozpis zápasov
4. kolo 5. liga dorast U15 - 21.10.
Olováry – H. Ves (So) 14.00 hod.

9. kolo 4. liga žiaci U15 22.10.
Buzitka - Biskupice (Ne) 11.00 hod.
Vidiná – Mýtna (Ne) 11.00 hod.
H. Zalužany – Málinec (Ne) 11.00 hod.

9. kolo 5. liga žiaci U15 21.10.
Utekáč - Novohrad „C" (So) 10.00 hod.
Málinec „B" - Breznička Boľkovce (So) 10.00 hod.
Boľkovce - Halič (So) 11.00 hod.
St. Halič - Uhorské (Ne) 11.30 hod

Vylosovanie je dostupné na našej webovej stránke, ako aj na www.futbalnet.sk  ,
e-mail: km@obfzlc.sk 


Disciplinárna komisia – predseda Ing. Marcel Kubinec

D – 37 Marek Gondáš (1302619)Mýtna 1 SN od 9.10.2017 podľa DP 37-3 za ČK po 2xŽK

D – 38 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 9.10.2017 na 1 MFS:
Juraj Paľaga (1167859)Halič

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP .
e-mail: dk@obfzlc.sk 


Trénersko-metodická komisia – predseda Ing. J. Šulaj

1) TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 bude organizovať v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA B licencie (min. 18 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 17. – 19. 11. 2017 2. blok 15. – 17. 12. 2017 3. blok 12. – 14. 01. 2018 06. 03. 2018 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 1.novembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. 2) TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 bude organizovať v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 18 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 25. – 26. 11. 2017 2. blok 16. – 17. 12. 2017 06. 02. 2018 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 1. novembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. 3) TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa 17. novembra 2017 (piatok – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 6. novembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.


Komisia rozhodcov- predseda Ing. Marcel Budáč

1. Upozorňujeme rozhodcov a delegátov na dôsledné uzatváranie zápisov a správ, v zmysle RS 2017/2018, čl. XVI, bod 6 , písm. o.
e-mail: kr@obfzlc.sk


Správy sekretariátu

1. Oznamujeme Vám touto cestou, že SFZ spustil prevádzku avizovaného e shopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ. E-shop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Žiadame Vás touto cestou, aby ste si pred použítím e- shopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré pre Vás pripravili pracovníci SFZ, aby sa minimalizovalo množstvo otázok.
Sú to hlavne: https://eshop.futbalsfz.sk/registracia - osobného konta a https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za kredit. Taktiež dávame to pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodické usmernenie k nákupu za kredit. Úhrada delegovaných osôb kreditom https://eshop.futbalsfz.sk/uhrada delegovaných osôb kreditom bola spustená do prevádzky a práve sa implementuje nákup PHM do eshop.futbalsfz.sk,
v najbližších dňoch Vás budú pracovníci SFZ informovať o postupe objednania,aktivácie a "nabíjania" kreditu na PHM kartu.

2. Na základe Stanov ObFZ Lučenec sa dňa 01.12.2017 o 16,00hod. uskutoční v priestoroch reštaurácie Prameň, Masarykova ul., volebná konferencia ObFZ Lučenec. Pozvánky, program a materiály budú zaslané poštou.

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                                           Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 13. 10. 2017
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk