menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 13/2017-2018 06.10.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I.Ostrihoň

1.Opakovane žiadame FK 6. ligy dospelých o zaslanie potvrdení o vykonaní lekárskych prehliadok na ObFZ. Akceptujeme aj oscanované zaslanie na e mail stk@obfzlc.sk do 11.10.2017.
2. Nedostatky v stretnutí FK H.Ves- FK Uhorské – oneskorený začiatok MFS z dôvodu nepripravenosti zápisu, FK Vidiná-FK H. Zalužany nezabezpečenie prítomnosti lekára,FK Cinobaňa- FK Kalinovo B- neuvedený HU v elektronickom zápise.
3.V prípade vyžiadanie videozáznamu zo stretnutia ŠTK akceptujeme jeho uloženie na youtube, prípadne úložisko s následnou informáciou o adrese linku na stk@obfzlc.sk 
4. Žiadame o predloženie videozáznamu zo stretnuia FK Cinobaňa-FK Kalinovo B do 11.10. na sekretariát ObFZ.
5. ŠTK prijalo na prejednanie podanie FK Kalinovo B ohľadom hracích dní
6. Nariaďujeme odohrať MFS 6. ligy dospelých
Na základe SP čl. 35 bod 5, a RS kap. VI čl 4 bod. 17 ( kolidácia A a B mužstva) nariaďujeme odohrať MFS 10. kola 6. Ligy FK Kalinovo B- FK Panické Dravce 8.10.2017 o 14.30.
7. Nariaďujeme FK Uhorské prijať opatrenia zabraňujúce možnosti vstupu neoprávnených osôb do kabíny rozhodcov .
e-mail: stk@obfzlc.sk


Komisia mládeže – predseda Ing. Ján Havran

1. KM oznamuje FK, že Tatran Breznička- žiaci odohrá svoje domáce zápasy v nedeľu o 10.00 hod.
2. KM nariaďuje odohrať MFS 7. Kola 5.ligy –U15 Breznička- Boľkovce dňa 07.10.2017 o 10.00 hod. v Brezničke
3. KM na základe vzájomnej dohody nariaďuje odohrať MFS 4. Kola 4.ligy –U15 Mýtna - Vidiná dňa 05.11.2017 o 11.00 hod.
4. KM nariaďuje odohrať MFS 5.ligy- U19 4.kolo: Olováry – H. Ves dňa 21.10.2017 o 14.00hod.

Rozpis zápasov
6. kolo 5. liga dorast U15 - 15.10.
Poltár B - Olováry – (Ne) 11.00 hod.

8. kolo 4. liga žiaci U15 - 14.10.
Biskupice - Málinec (So) 11.00 hod.
Mýtna – H. Zalužany (NE) 11.00 hod.
Buzitka – Vidiná (NE) 11.00 hod.

8. kolo 5. liga žiaci U15 - 14.10.
Utekáč - Málinec „B" (SO) 10.00 hod.
Uhorské - Boľkovce (SO) 11.00 hod.
Breznička - St. Halič (Ne) 10.00 hod.
Novohrad „C" - Halič (Ne) 13.30 hod

Vylosovanie je dostupné na našej webovej stránke, ako aj na www.futbalnet.sk
e-mail: km@obfzlc.sk 


Disciplinárna komisia – predseda Ing. Marcel Kubinec

D – 32 Miroslav Trčan (1151880) Uhorské 5 SN od 27.9.17 podľa DP 48-1c, 48-4, 36-2a za HNS voči R po stretnutí VI. ligy MO LC dospelí Uhorské – Biskupice
D – 33 FK Uhorské pokuta 100,- € podľa DP 48-4, 57-1a, 57-2, 58-2a, 58-3, 64-1a a 64-4 za HNS hráča, priaznivcov a nedostatočnú usporiadateľskú službu v a po stretnutí VI. ligy MO LC dospelí Uhorské – Biskupice
D – 34 Lukáš Rubint (1255284) Kalinovo„B" 3 SN od 2.10.2017 podľa DP 48-1c za urážku R.
D – 35 Peter Dudáš (1300364) Stará Halič 1 SN od 2.10.2017 podľa DP 46-1b za demonštratívne opustenie hracej plochy.
D – 36 Pozastavenie výkonu športu za 5 ŽK od 2.10.2017 na 1 MFS:
Tomáš Brusznyai (1229406) Biskupice

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP .
e-mail: dk@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov- predseda Ing. Marcel Budáč

1. Upozorňujeme rozhodcov a delegátov na dôsledné uzatváranie zápisov a správ, v zmysle RS 2017/2018, čl. XVI, bod 6 , písm. o.
e-mail: kr@obfzlc.sk 


Správy sekretariátu

1. ObFZ Lučenec ponúka na prenájom voľné kancelárske priestory na Čajkovského 16 v Lučenci. Bližšie informácie na tel. čísle 0905 069 203.

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                  Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 06.10.2017
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk