menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 11/2017-2018 22.09.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I.Ostrihoň

V prípade pretrvávajúcich nepriaznivých poveternostných podmienok žiadame usporiadajúce FK, aby v prípadoch nespôsobilosti hracích plôch nahlásili danú skutočnosť minimálne 5 hodín pred začiatkom MFS mimo delegovaných osôb a mužstvu hostí aj predsedovi ŠTK, KM, a zároveň žiadame FK o vynaloženie maximálneho úsília k regulérnemu odohratiu MFS.

1. Žiadame FK 6. ligy dospelých o zaslanie potvrdení o vykonaní lekárskych prehliadok na ObFZ. Akceptujeme aj oscanované zaslanie na e mail stk@obfzlc.sk do 30.9.2017.
2. V prípade vyžiadanie videozáznamu zo stretnutia ŠTK akceptujeme jeho uloženie na youtube, prípadne úložisko s následnou informáciou o adrese linku na stk@obfzlc.sk 
3. Upozorňujeme FK na povinnosť registrácie futbalových odborníkov, podľa návodu www.futbalsfz.sk/issf-sportovi odbornici , pretože len zaregistrovaných športových odborníkov dokážete nahrať do zápisu o stretnutí a taktiež členov realizačných tímov. Registráciu musí potvrdiť žiadaná osoba, ktorá musí mať platnú emailovú adresu. Pre športových odborníkov (okrem trénerov) neplatí povinnosť zaplatenia členského.

4. Nariaďujeme odohrať MFS 6.ligy dospelých ,
9. kolo FK Vidiná- FK Zalužany 1.10.2017 o 14:30 hod.,
5. Nariaďujeme FK Hrnčiarske Zalužany o prijatie opatrení zabraňujúcim možnosti fyzického kontaktu divákov pri odchode delegovaných osôb z hracej plochy do 30.9.
6. Žiadame o predloženie videozáznamu zo stretnutia FK Panické Dravce- FK Hrnčiarske Zalužany do 27.9. na sekretariát ObFZ.
e-mail: stk@obfzlc.sk 


Komisia mládeže – predseda Ing. Ján Havran

1.KM schvaľuje vzájomnú dohodu Tatran Breznička a OŠK Uhorské a nariaďuje odohrať MFS 5. Kola 5.ligy –U15 dňa 23.09.2017 o 10.00 hod.
2. KM schvaľuje vzájomnú dohodu MŠK Novohrad Lučenec C a OŠK Uhorské a nariaďuje odohrať MFS 5. Kola 5.ligy –U15 dňa 30.09.2017 o 11.00 hod.
3. KM žiada FK Mýtna a FK Vidiná – žiaci o nahlásenie náhradného termínu neodohraného MFS 4.kola 4. Ligy- U15 do 27.09.2017.
4. KM oznamuje FK, že Tatran Breznička- žiaci odohrá svoje domáce zápasy v nedeľu o 10.00 hod.
5. KM nariaďuje odohrať MFS 5.ligy- U19:
3.kolo: Olováry – Poltár B dňa 01.10.2017 o 11.00 hod.
4.kolo: Olováry – H. Ves dňa 21.10.2017 o 14.00 hod.
6.kolo: Poltár B - Olováry dňa 15.10.2017 o 11.00 hod.

Rozpis zápasov
3. kolo 5. liga dorast U15 - 1.10.
Olováry – Poltár B – (Ne) 11.00 hod.

6. kolo 4. liga žiaci U15 01.10.
Biskupice - Mýtna (NE) 11.00 hod.
Buzitka – Málinec (NE) 11.00 hod.
Vidiná – H. Zalužany (NE) 11.00 hod.

6. kolo 5. liga žiaci U15 30.09.
Halič – Breznička (SO) 11.00 hod.
Boľkovce - Utekáč (SO) 10.00 hod.
St. Halič – Málinec „B" (SO) 11.00 hod.
Novohrad „C" - Uhorské (So) 11.00 hod.

6. KM žiada FK, hrajúce súťaž prípraviek, aby dôsledne dodržiavali podmienky súťaže( registrácia hráčov, elektronické nahlasovanie termínov zápasov min. 3 dni vopred, vypísanie zápisov a ich doručenie na sekretariát v prípade , že na stretnutí nebude delegovaný rozhodca.
Zároveň dôrazne žiada zástupcov FK, aby nahlásili do stredy 27.09.2017 náhradné termíny neodohraných zápasov 1.- 3. kola:
Fiľakovo - Poltár
Poltár - Kalinovo
Cinobaňa -Novohrad „B"
Kalinovo - Hrn. Zalužany
Málinec - Poltár
Fiľakovo – Santrio Láza

Vylosovanie je dostupné na našej webovej stránke, ako aj na www.futbalnet.sk.
e-mail: km@obfzlc.sk 


Disciplinárna komisia – predseda Ing. Marcel Kubinec

D – 24 Martin Slížik (1153293) Hrnčiarske Zalužany – 3 SN od 11.9.2017 podľa DP 48-1C za HNS voči R
D – 25 René Berky (1302674) Panické Dravce – 3 SN od 18.9.2017 podľa DP 48-1c za urážku R
D – 26 FK Hrnčiarske Zalužany dospelí pokuta 30,- € podľa DP DP 57-1a, 57-2, 58-2a, 58-3, 64-1a a 64-4 za neprístojnosti priaznivcov družstva a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí 6. kola VI. ligy MO LC Hrnčiarske Zalužany - Cinobaňa.
D – 27 Marek Škorňa (1301821)Hrnčiarske Zalužany 4 SN od 20.9.2017 podľa DP 50-1d za sotenie do rozhodcu po stretnutí 6. kola VI. ligy MO LC Hrnčiarske Zalužany - Cinobaňa.
D – 28 Na základe podnetu KR ObFZ LC, R Stanislav Jačmeník – 2 SN od 25.9.2017 podľa DP 63-1a za nedostatky po stretnutí 6. kola VI. ligy MO LC Hrnčiarske Zalužany - Cinobaňa.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP .
e-mail: dk@obfzlc.sk 


Komisia rozhodcov- predseda Ing. Marcel Budáč

1. Upozorňujeme rozhodcov a delegátov na dôsledné uzatváranie zápisov a správ, v zmysle RS 2017/2018, čl. XVI, bod 6 , písm. o.
e-mail: kr@obfzlc.sk 


Správy sekretariátu

1. Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční dňa 25.09.2017 o 15,30hod.v zasadačke ObFZ LC.
2. ObFZ Lučenec ponúka na prenájom voľné kancelárske priestory na Čajkovského 16 v Lučenci. Bližšie informácie na tel. čísle 0905 069 203.


Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                      Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 22. 09. 2017
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk