menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 10/2017-2018 15.09.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I.Ostrihoň  

1. Žiadame FK 6. ligy dospelých o zaslanie potvrdení o vykonaní lekárskych prehliadok na ObFZ. Akceptujeme aj oscanované zaslanie na e mail stk@obfzlc.sk  do 30.9.2017.
2. V prípade vyžiadanie videozáznamu zo stretnutia ŠTK akceptujeme jeho uloženie na youtube, prípadne úložisko s následnou informáciou o adrese linku na stk@obfzlc.sk
3. Upozorňujeme FK na povinnosť registrácie futbalových odborníkov, podľa návodu http:/ /www.futbalsfz.sk/issf-sportovi odbornici, pretože len zaregistrovaných športových odborníkov dokážete nahrať do zápisu o stretnutí a taktiež členov realizačných tímov. Registráciu musí potvrdiť žiadaná osoba, ktorá musí mať platnú emailovú adresu. Pre športových odborníkov( okrem trénerov) neplatí povinnosť zaplatenia členského.
4. Nariaďujeme odohrať MFS 6.ligy dospelých ,
7. kolo FK Uhorské- FK Divín 16.9.2017 o 10 30,
7. kolo FK H.Ves- FK Kalinovo B 17.9.2017 o 13 00.
9. kolo FK Vidiná- FK Zalužany 1.10.2017 o 14 30,
e-mail: stk@obfzlc.sk    
 

Komisia mládeže – predseda Ing. Ján Havran 

1.KM žiada zástupcov FK, aby dôsledne dodržiavali podmi
enky súťaže( registrácia hráčov, elektronické nahlasovanie termínov zápasov min. 3 dni vopred, vypísanie zápisov a ich doručenie na sekretariát v prípade , že na stretnutí nebude delegovaný rozhodca. Podrobné informácie a pokyny budú zaslané emailovou poštou.
2. KM kontumuje MFS 4. liga U15 2.kolo Vidiná – Buzitka a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Buzitka. Dôvod: Domáci na stretnutie nenastúpili. Pokuta 20 EUR.
3. KM prejednala podnet Halič k MFS 5. liga U15 2. kolo Halič – Boľkovce. V zmysle SP ponecháva výsledok v platnosti( čerpanie čakacej doby 20+20 minút).
4.KM upozorňuje OŠK Boľkovce na dôslednejšie sledovanie ÚS resp. DL, za nezaslanie vyjadrenia udeľuje pokarhanie. Uhradiť poplatok 10.-EUR za prerokovanie. 

5. KM nariaďuje odohrať  MFS  5.ligy- U19:
2.kolo: Poltár B- H. Ves dňa 15.09.2017 o 14,00hod.
3.kolo: Olováry – Poltár B dňa 24.09.2017 o 11,00hod.
4.kolo: Olováry – H. Ves dňa 21.10.2017 o 14,00hod.
6.kolo: Poltár B - Olováry dňa 15.10.2017 o 11,00hod.

Rozpis zápasov:
3. kolo 5. liga dorast U15 24.9.
Olováry - Poltár „B“ –  (Ne) 11.00 hod.

5. kolo 4. liga žiaci U15 23.9.
Hrn. Zalužany – Biskupice (NE) 12.30 hod. – predzápas
Vidiná – Málinec (NE) 11.00 hod.
Buzitka – Mýtna (NE) 11.00 hod.

Dohrávka 1. kolo 
Hrnčiarske Zalužany – Vidiná 15.9. (piatok) 11.00 hod. 

5. kolo 5. liga žiaci  U15 23.9.
Málinec „B“  – Boľkovce (SO) 10.00 hod.
Utekáč – Halič (SO) 10.00 hod.
Breznička – Uhorské (SO) 11.00 hod.
St. Halič – Novohrad „C“ (NE) 12.30 hod – predzápas

3. kolo prípravka U11 26.9.
Cinobaňa – Novohrad „B“
Fiľakovo – Santrio
Kalinovo – Hrn. Zalužany
Málinec - Poltár
Vylosovanie je dostupné  na našej webovej stránke, ako aj na  www.futbalnet.sk , 
e-mail: km@obfzlc.sk   
 

Disciplinárna komisia  – predseda Ing. Marcel Kubinec 

 D – 18 Ján Ostrihoň (1099081)Hrnčiarska Ves – 3 SN od 4.9.2017 podľa DP 48-1c za HNS voči R.
D – 19 Martin Slížik (1153293)Hrnčiarske Zalužany – DK menovanému dňom 11.9.2017 pozastavuje výkon športu do vyriešenia previnenia. Menovaný v termíne do 18.9.2017 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu v po obdržaní ČK v 76' stretnutia 6. kola 6. ligy MO LC: Hrnčiarske Zalužany - Cinobaňa
D – 20 Peter Markotán (1246794)Hrnčiarske Zalužany – 1 SN od 11.9.2017 podľa DP 37-3 za ČK po 2xŽK.
D – 21 DK predvoláva na zasadnutie dňa 20.9.2017 o 15:30 zo stretnutia  6. kola 6. ligy MO LC: Hrnčiarske Zalužany – Cinobaňa: Branislav Nociar – HU
D – 22 DK odstupuje na doriešenie KR ObFZ LC R Stanislav Jačmeník.
 
Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS-DP 41-1:
D – 23 Michal Pribilinec (1322638) Hrnčiarska Ves – 2 SP do 31.05.2018
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP .  
 e-mail: dk@obfzlc.sk   
 

Komisia rozhodcov- predseda Ing. Marcel Budáč

1.  Upozorňujeme rozhodcov a delegátov, že nový rozpis súťaží pre ročník 2017/2018 v tlačenej forme je k dispozícii  na sekretariáte.
2. Upozorňujeme rozhodcov na dôsledné dodržiavanie pravidiel súťaží mládeže ( 5.L-U15 na skrátenom ihrisku a prípravky U11) v zmysle Rozpisu súťaží pre ročník 2017/2018.
e-mail: kr@obfzlc.sk
 

Správy sekretariátu

1. ObFZ Lučenec ponúka na prenájom voľné kancelárske priestory na Čajkovského 16 v Lučenci. Bližšie informácie na tel. čísle 0905 069203.

Mgr. Radoslav Čičmanec-  predseda ObFZ LC          Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 15. 09. 2017
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk   web: www.obfzlc.sk