menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 09/2017-2018 08.09.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I.Ostrihoň

1. Žiadame FK 6. ligy dospelých o zaslanie potvrdení o vykonaní lekárskych prehliadok na ObFZ. Akceptujeme aj oscanované zaslanie na e mail stk@obfzlc.sk do 30.9.2017.
2. V prípade vyžiadanie videozáznamu zo stretnutia ŠTK akceptujeme jeho uloženie na youtube, prípadne úložisko s následnou informáciou o adrese linku na stk@obfzlc.sk
3. Nariaďujeme FK Rapovce, FK Podrečany odstrániť nedostatky uvedené v správe DS do 9.9 pod následkom následkom DO.
4. Nariaďujeme odohrať MFS 6.ligy dospelých ,
6. kolo FK Stará Halič- FK Uhorské 9.9.2017 o 10 00,
7. kolo FK Uhorské- FK Divín 16.9.2017 o 10 30,
9. kolo FK Vidiná- FK Zalužany 1.10.2017 o 14 30,
5. Žiadame o predloženie videozáznamu zo stretnutia FK Panické Dravce- FK Podrečany do 13.9. na sekretariát ObFZ.
e-mail: stk@obfzlc.sk


Komisia mládeže – predseda Ing. Ján Havran

1.KM žiada zástupcov FK, aby dôsledne dodržiavali podmienky súťaže( registrácia hráčov, elektronické nahlasovanie termínov zápasov min. 3 dni vopred, vypísanie zápisov a ich doručenie na sekretariát v prípade , že na stretnutí nebude delegovaný rozhodca. Podrobné informácie a pokyny budú zaslané emailovou poštou.
2. KM žiada OŠK Boľkovce o vyjadrenie k oneskorenému príchodu na MFS 2.kola 5.ligy-U15 dňa 02.09.2017 v Haliči. KM odstupuje na KR neúčasť delegovaného rozhodcu.
3. KM nariaďuje odohrať MFS 3.kola 5.ligy- U19 Olováry – Poltár B dňa 30.09.2017 o 14,00 hod.

Rozpis zápasov:
2. kolo 5. liga dorast U15 16.9.
Poltár „B" – Hrnčiarska Ves (SO) 14.00 hod.

4. kolo 4. liga žiaci U15 17.9.
Biskupice – Buzitka (NE) 11.00 hod.
Mýtna – Vidiná (NE) 11.00 hod.
Málinec – Hrn. Zalužany (NE) 11.00 hod.
Dohrávka 1. kolo
Hrnčiarske Zalužany – Vidiná 15.9. (piatok) 11.00 hod.

4. kolo 5. liga žiaci U15 16.9.
Novohrad „C" – Breznička (SO) 14.00 hod.
Uhorské – Utekáč (SO) 12.30 hod. predzápas
Halič – Málinec (SO) 11.00 hod.
Boľkovce – Stará Halič (SO) 11.00 hod.

2. kolo prípravka U11 12.9.
Novohrad „B" – Málinec
Poltár – Kalinovo
Hrn. Zalužany – Fiľakovo
Santrio – Cinobaňa

Vylosovanie je dostupné na našej webovej stránke, ako aj na www.futbalnet.sk ,
e-mail: km@obfzlc.sk 

 

Disciplinárna komisia – predseda Ing. Marcel Kubinec

D – 12 DK odvolaniu TJ Panické Dravce voči DS uvedenej pod D-7 nevyhovuje. Odvolanie podľa DP 84-4 odstúpi na riešenie Odvolacej komisii ObFZ LC.
D – 13 Ján Slovák (1061419)Kalinovo „B" – 1 SN od 4.9.2017 podľa DP 45-2a za podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti
D – 14 Pavel Obročník (1179450)Uhorské – 1 SN od 4.9.2017 podľa DP 37-3 za ČK po 2 x ŽK
D – 15 Marek Gondáš (1302619)Mýtna – 1 SN od 4.9.2017 podľa DP 37-3 za ČK po 2 x ŽK
D – 16 Ján Ostrihoň (1099081) Hrnčiarska Ves – DK menovanému dňom 4.9.2017 pozastavuje výkon športu do vyriešenia previnenia. Menovaný v termíne do 11.9.2017 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu v po obdržaní 2. ŽK v 77' stretnutia 5. kola 6. ligy MO LC: Hrnčiarska Ves – Halič
D – 17 DK odstupuje na doriešenie KR ObFZ LC Ivan Budáč DZ, Peter Žiak R za nedodržanie článku XVII RS ObFZ LC 2017-18
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP .
e-mail: dk@obfzlc.sk 


Komisia rozhodcov- predseda Ing. Marcel Budáč

1. Upozorňujeme rozhodcov a delegátov, že nový rozpis súťaží pre ročník 2017/2018 v tlačenej forme je k dispozícii na sekretariáte.
2. Upozorňujeme rozhodcov na dôsledné dodržiavanie pravidiel súťaží mládeže ( 5.L-U15 na skrátenom ihrisku a prípravky U11) v zmysle Rozpisu súťaží pre ročník 2017/2018.
e-mail: kr@obfzlc.sk 


Oznamy ISSF

1. Upozorňujeme FK na povinnosť registrácie futbalových odborníkov, podľa návodu http:/ /www.futbalsfz.sk/issf-sportovi odbornici, pretože len zaregistrovaných športových odborníkov dokážete nahrať do zápisu o stretnutí a taktiež členov realizačných tímov. Registráciu musí potvrdiť žiadaná osoba, ktorá musí mať platnú emailovú adresu. Pre športových odborníkov (okrem trénerov) neplatí povinnosť zaplatenia členského.


Správy sekretariátu

1. ObFZ Lučenec ponúka na prenájom voľné kancelárske priestory na Čajkovského 16 v Lučenci. Bližšie informácie na tel. čísle 0905 069 203.


Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                                  Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 08. 09. 2017
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk