menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 08/2017-2018 01.09.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I. Ostrihoň

1. V zmysle SP čl. 82/d kontumujeme stretnutie 4.kola 6. ligy FK Cinobaňa- FK Panické Dravce a podľa SP čl. 11/3 priznávame 3 body a skóre 7:1 v prospech FK Cinobaňa. FK P.Dravce odstupujeme DK.
2. Nariaďujeme FK Rapovce, FK Podrečany odstrániť nedostatky uvedené v správe DS do 9.9 pod následkom následkom DO.
Nariaďujeme FK P.Dravce plniť ustanovenia RS ohľadom nahrávania videozáznamu od 2.9.2017. V prípade opakovaného neplnenie odstupujeme FK P.Dravce DK.
3. Upozorňujeme FK, že na základe novelizácie SP je možné striedať v MFS 6. Ligy 5 hráčov.
4. Upozorňujeme FK, R,DZ na možnú končiacu platnosť RP.
Žiadame predložiť RP Andrej Rončák- FK Uhorské, Lukáš Francisty- FK Kalinovo B, do 6.9. – opakovane, Ľubomír Oláh FK Divín
5. Oznamujeme FK, že kluby OŠK Uhorské, Slovan Vidiná, Baník Kalinovo B odohrajú svoje domáce MFS v sobotu v UHČ. Baník Kalinovo B odohrá svoje domáce MFS na ihrisku v Kalinove.
6. Nariaďujeme odohrať MFS 6.ligy dospelých ,
5. kolo FK Stará Halič- FK Divín 1.9.2017 ( piatok- štátny sviatok) o 14:00.
5. kolo FK Cinobaňa- FK Vidiná 3.9.2017 o 14:30,
6. kolo FK Stará Halič- FK Uhorské 9.9.2017 o 10:00,
7. kolo FK Uhorské- FK Divín 16.9.2017 o 10:30,
9. kolo FK Vidiná- FK Zalužany 1.10.2017 o 14:30,
7. Žiadame o predloženie videozáznamu zo stretnutia FK Slovan Divín- FK Panické Dravce do 6.9. na sekretariát ObFZ..
e-mail: stk@obfzlc.sk


Komisia mládeže – predseda Ing. Ján Havran

1. KM oznamuje FK, že zo súťaže 5.liga – U19 sa odhlásilo mužstvo Slovan Divín. Zároveň sa prihlásilo mužstvo Sklotatran Poltár B, ktoré nahradí pôvodne prihlásené mužstvo Divína. Na základe uvedeného bolo urobené nové rozlosovanie, ktoré nájdete na našej webovej stránke, pričom sa zmenil spôsob súťaže z turnajového na pravidelnú súťaž.
2. KM oznamuje FK, ktoré sa prihlásili do súťaže prípraviek U-11, že začiatok súťaže je stanovený na 05.09.2017. Žiadame zástupcov FK, aby dôsledne dodržiavali podmienky súťaže( registrácia hráčov, elektronické nahlasovanie termínov zápasov min. 3 dni vopred, vypísanie zápisov a ich doručenie na sekretariát v prípade , že na stretnutí nebude delegovaný rozhodca. Podrobné informácie a pokyny budú zaslané emailovou poštou.
3. KM súhlasí s dohodou oddielov odohrať MFS 2. kolo 5. liga U15 Breznička – Málinec 31.08. 2017(štvrtok) o 17.30 hod.
4. KM nariaďuje odohrať MFS 1.kola 4.ligy- U15 H. Zalužany – Vidiná dňa 15.09.2017(piatok) o 11,00hod.

Rozpis zápasov
3. kolo 4. liga U15:
Málinec – Biskupice (NE) 11.00 hod.
Hrn. Zalužany – Mýtna (NE) 13.00 hod. predzápas
Vidiná – Buzitka (NE) 11.00 hod.

3. kolo 5. liga U15:
Málinec „B" – Uhorské (SO) 10.00 hod.
Utekáč – Breznička (SO) 10.00 hod.
Boľkovce – Novohrad „C" (SO) 11.00 hod.
St. Halič – Halič (NE) 13.00 hod.

Prípravka U11 – 1. kolo: 05.09.2017
Santrio Láza – Novohrad „B"
Fiľakovo - Poltár
Cinobaňa - Hrn. Zalužany
Kalinovo – Málinec
Vylosovanie je dostupné na našej webovej stránke, ako aj na www.futbalnet.sk.
e-mail: km@obfzlc.sk


Disciplinárna komisia – predseda Ing. Marcel Kubinec

D – 6 Alexander Baláž (1037732) Panické Dravce – zákaz výkonu športu na 36 mesiacov nepodmienečne od 21.8.2017 do 20.8.2020 podľa DP DP 48-1c a 49-1f za inzultáciu R a vyhrážanie sa AR v 62' stretnutia 3. kola 6. ligy MO LC: CŠK Cinobaňa – TJ Panické Dravce
D – 7 TJ Panické Dravce dospelí odobratie 3 bodov, pokuta 200,- €, podľa DP-32, DP 48-1c, 48-4, 49-1f, 49-4 a 49-5 za inzultáciu rozhodcu a vyhrážanie sa AR hráčom v stretnutí 3. kola 6. ligy MO LC: CŠK Cinobaňa – TJ Panické Dravce
D – 8 Kamil Karásek (1249265) Kalinovo „B" – 1 SN od 28.8.2017 podľa DP 37-3 za ČK po 2 x ŽK
D – 9 Róbert Fekete (1259974) Kalinovo „B" – 1 SN od 28.8.2017 podľa DP 37-3 za ČK po 2 x ŽK
D – 10 Michal Pribilinec (1322638) Hrnčiarska Ves – 4 SN od 28.8.2017 podľa DP 49-1b za kopnutie protihráča nadmernou silou mimo súboja o loptu
Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS-DP 41-1:
D – 11 Patrik Jančkár (1206449) – 1 SP do 30.4.2017
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP .
e-mail: dk@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov - predseda Ing. Marcel Budáč

1. Upozorňujeme rozhodcov a delegátov, že nový rozpis súťaží pre ročník 2017/2018 v tlačenej forme je k dispozícii na sekretariáte.
2. Upozorňujeme rozhodcov na dôsledné dodržiavanie pravidiel súťaží mládeže ( 5.L-U15 na skrátenom ihrisku a prípravky U11) v zmysle Rozpisu súťaží pre ročník 2017/2018.
e-mail: kr@obfzlc.sk


Oznamy ISSF

Pripomíname zástupcom FK, že SFZ spustil prevádzku avizovaného e shopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ. E shop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Žiadame Vás touto cestou, aby ste si pred použítím e shopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré pre Vás pripravili pracovníci SFZ, aby sa minimalizovalo množstvo otázok. Sú to hlavne: https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta a https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit. Taktiež dávame to pozornosti metodické usmernenie: https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit. Stav položiek v e shope sa neustále aktualizuje a špeciálna položka pre platby za delegované osoby v súťažiach mládeže bude nasadená začiatkom septembra, nakoľko až v septembri generovaná mesačná zberná faktúra bude obsahovať prvé takéto platby. O používaní tejto špeciálnej položky Vás budú podrobne informovať pracovníci SFZ začiatkom septembra prostredníctvom ISSF.

 

Správy sekretariátu

1. Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 04.09.2017 o 15,30 hod. v zasadačke ObFZ Lučenec.
2. ObFZ Lučenec ponúka na prenájom voľné kancelárske priestory na Čajkovského 16 v Lučenci. Bližšie informácie na tel. čísle 0905 069203.

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC                             Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 01. 09. 2017
E-mail: obfzlc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk