menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 03/2017-2018 28.07.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I.Ostrihoň

1.Upozorňujeme FK, že začiatok súťažného ročníka 2017/2018 je 5,6.8.2017.
2. Upozorňujeme FK, že na základe novelizácie SP je možné striedať v MFS 6. Ligy 5 hráčov.
3. Oznamujeme FK, že kluby OŠK Uhorské, Slovan Vidiná, Baník Kalinovo B odohrajú svoje domáce MFS v sobotu v UHČ. Baník Kalinovo B odohrá svoje domáce MFS na ihrisku v Kalinove.
4. Nariaďujeme odohrať MFS 6.ligy dospelých
3. kolo FK Biskupice- FK Hrnčiarske Zalužany 19.8.2017( sobota) o 14 00,
5. kolo FK Stará Halič- FK Divín 1.9.2017( piatok- štátny sviatok) o 14 00,
5. Obhliadky pripravenosti FK k súťaži : 31.7. Panické Dravce, 4.8. Hrnčiarska Ves.

Formou elektronickej prihlášky sa do súťaží dospelých prihlásili nasledovné FK: 6. Liga - MO LC: 1., Družstevník Mýtna , 2., Baník Kalinovo B ( So-UHČ), 3., FK S. Halič, 4., OŠK Uhorské( So-UHČ), 5., OŠK Biskupice, 6., Družstevník H. Ves, 7., ŠK Rapovce, 8., 1.FC Lovinobaňa, 9., Slovan Vidiná ( So-UHČ),10., CŠK Cinobaňa, 11., Sokol P. Dravce, 12., MŠK Podrečany, 13., voľný žreb , 14., Slovan H. Zalužany, 15., Slovan Halič, 16., Slovan Divín. Začiatok súťažného ročníka je stanovený na 06.08.2017.
2. Vylosovanie 6.ligy- MO LC dospelých je k dispozícií na www. futbalnet.sk,
e-mail: stk@obfzlc.sk


Komisia mládeže – predseda Ing. Ján Havran

1. Formou elektronickej prihlášky sa do súťaží mládeže prihlásili nasledovné FK: 5. liga - dorast: Slovan Divín, Olováry.
4. liga – žiaci U15 : 1., Družstevník Mýtna, 2., Jednota Málinec, 3., OŠK Biskupice, 4., ŠK 1.FC Lovinobaňa, 5., 1.FK Buzitka,6., Slovan Vidiná, 7., Slovan H. Zalužany, 8., ŠK Rapovce.
5. liga – žiaci U15: 1.FK S. Halič, 2. OŠK Uhorské, 3. STFC Veľká n/I., 4.Slovan Halič, 5.Tatran Breznička, 6. OŠK Boľkovce, 7. Iskra Utekáč, Jednota Málinec B .
Prípravka- U11: 1. Santrio Láza, 2. CŠK Cinobaňa, 3. MŠK Novohrad Lučenec,4. FTC Fiľakovo, 5. Sklotatran Poltár, 6. Baník Kalinovo,7. Jednota Málinec
2. Konečné usporiadanie súťaží a družstiev mládeže ako aj vylosovanie budú dostupné na www.futbalnet.sk ,
e-mail: km@obfzlc.sk


Komisia rozhodcov- predseda Ing. Marcel Budáč

1. Letný seminár R a DZ pred začiatkom nového súťažného ročníka 2017/2018 sa uskutoční dňa 28.07.2017 od 17,00hod. v zasadačke ObFZ Lučenec. Program a ďaľšie informácie budú k dispozícii na webovej stránke.
e-mail: kr@obfzlc.sk

 

Matričná komisia - predseda Štefan Pastorek

1. VV SFZ schválil formou per rollam úpravu registračného obdobia.
2. Registračné obdobia sa upravujú nasledovne: a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b) od 18. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením); c) od 1. 1. do 31. 1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia); d) od 1. 1. do 31. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa berie do úvahy vek hráča dosiahnutý počas sezóny v ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).
3. Odstupné za amatéra sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 30 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného.


Správy sekretariátu

1. Oznamujeme hráčom a zástupcom futbalových klubov, že v termíne od 24.07. do 31.07.2017 bude sekretár ObFZ Lučenec čerpať riadnu dovolenku. Pre vybavovanie prestupov, vytváranie konta hráča a ďaľšie matričné úkony ho bude zastupovať p. Vladimír Cirbus (mobil: 0902 040 210). Úradné hodiny: 10,00- 14,00 hod.

Mgr. Radoslav Čičmanec - predseda ObFZ LC                          Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 28. 07. 2017
E-mail: obfz.lc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk