menu

Spravodaje 2017-2018

Úradný Spravodaj ObFZ č. 02/2017-2018 21.07.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ing. I.Ostrihoň

1. Dňa 07.07.2017 sa uskutočnil Aktív klubov ObFZ Lučenec. Okrem iného bolo vykonané vyhodnotenie predchádzajúceho súťažného ročníka a pridelené štartovné čísla do nového súťažného ročníka 2017/2018.
Formou elektronickej prihlášky sa do súťaží dospelých prihlásili nasledovné FK: 6. Liga - MO LC: 1., Družstevník Mýtna , 2., Baník Kalinovo B ( So-UHČ), 3., FK S. Halič, 4., OŠK Uhorské( So-UHČ), 5., OŠK Biskupice, 6., Družstevník H. Ves, 7., ŠK Rapovce, 8., 1.FC Lovinobaňa, 9., Slovan Vidiná ( So-UHČ),10., CŠK Cinobaňa, 11., Sokol P. Dravce, 12., MŠK Podrečany, 13., voľný žreb , 14., Slovan H. Zalužany, 15., Slovan Halič, 16., Slovan Divín. Začiatok súťažného ročníka je stanovený na 06.08.2017.
2. Vylosovanie 6.ligy- MO LC dospelých je k dispozícií na www.futbalnet.sk.
e-mail: stk@obfzlc.sk


Komisia mládeže – predseda Ing. Ján Havran

1. Formou elektronickej prihlášky sa do súťaží mládeže sa prihlásili nasledovné FK: 5. liga - dorast: Slovan Divín, Olováry.
4. liga – žiaci U15 : 1., Družstevník Mýtna, 2., Jednota Málinec, 3., OŠK Biskupice, 4., ŠK 1.FC Lovinobaňa, 5., 1.FK Buzitka,6., Slovan Vidiná, 7., Slovan H. Zalužany, 8., ŠK Rapovce.
5. liga – žiaci U15: 1.FK S. Halič, 2. OŠK Uhorské, 3. STFC Veľká n/I., 4.Slovan Halič, 5.Tatran Breznička, 6. OŠK Boľkovce, 7. Iskra Utekáč, Jednota Málinec B .
Prípravka- U11: 1. Santrio Láza, 2. CŠK Cinobaňa, 3. MŠK Novohrad Lučenec,4. FTC Fiľakovo, 5. Sklotatran Poltár, 6. Baník Kalinovo,7. Jednota Málinec
2. Konečné usporiadanie súťaží a družstiev mládeže budú doriešené do 25.07.2017 a vylosovanie bude dostupné na www.futbalnet.sk  
e-mail: km@obfzlc.sk

 

Komisia rozhodcov- predseda Ing. Marcel Budáč

1. Letný seminár R a DZ pred začiatkom nového súťažného ročníka 2017/2018 sa uskutoční dňa 28.07.2017 od 17,00hod. v zasadačke ObFZ Lučenec. Program a ďaľšie informácie budú k dispozícii na webovej stránke.
e-mail: kr@obfzlc.sk

 

Matričná komisia - predseda Štefan Pastorek

1. VV SFZ schválil formou per rollam úpravu registračného obdobia.
2. Registračné obdobia sa upravujú nasledovne: a) od 1. 7. do 31. 7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b) od 18. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením); c) od 1. 1. do 31. 1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia); d) od 1. 1. do 31. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).
3. Odstupné za amatéra sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 30 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného.


Správy sekretariátu

1. Oznamujeme hráčom a zástupcom futbalových klubov, že v termíne od 24.07. do 31.07.2017 bude sekretár ObFZ Lučenec čerpať riadnu dovolenku. Pre vybavovanie prestupov, vytváranie konta hráča a ďaľšie matričné úkony ho bude zastupovať p. Vladimír Cirbus (mobil: 0902 040 210). Úradné hodiny: 10,00- 14,00 hod.

Mgr. Radoslav Čičmanec- predseda ObFZ LC Štefan Pastorek – sekretár ObFZ LC
V Lučenci 21. 07. 2017
E-mail: obfz.lc@obfzlc.sk  web: www.obfzlc.sk